EXCLUSIEVE VILLABOUW VOLGENS UW LEVENSSTIJL

Zonevreemd bouwen, verbouwen of herbouwen

exclusief woonkader
Een mooie bouwgrond voor een villa is soms zonevreemd gelegen. Dus niet in een gebied dat wonen als bestemming heeft, zoals landbouwgebied, recreatiegebied of natuurgebied. De wetgeving rond zonevreemd bouwen is bijzonder complex. Het dossier bespreken met de juiste overheid is bijvoorbeeld een belangrijk punt. Magnus Villas heeft een ruime ervaring in het (her)bouwen of verbouwen van zonevreemde woningen. Wij beschikken over de nodige kennis om, binnen de wettelijke beperkingen, toch het maximale uit uw project te halen.

Wetgevend kader

De mogelijkheden van verbouwen of herbouwen - dus uitbreiding - van een zonevreemde woning zijn bij wet bepaald. De regels zijn afhankelijk van de situatie. Op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning mag de woning niet verkrot zijn. Het pand moet dus voldoen aan de elementaire vereisten van stabiliteit. Daarnaast dient de woning vergund te zijn of geacht worden vergund te zijn. Voor losstaande bijgebouwen gelden er ook regels. Een zonevreemde woning mag (her)bouwd/uitgebreid worden tot een maximaal volume van 1000 m³ bereikt is, met een volumevermeerdering van maximaal 100%. En wist u dat in een zonevreemde woning zelfs een ruimte tot 100 m² mogelijk is om een zelfstandig beroep uit te oefenen?

ONZE EXPERTISE

De wijze waarop wij een zonevreemd dossier samenstellen vereist een bepaalde aanpak. Zeer belangrijk zijn daarbij de besprekingen met de juiste instanties. Dat is precies een sterk punt van Magnus Villas! Wij realiseerden al verschillende woningen met elk een specifieke ligging en problematiek. Door deze realisaties deden wij de nodige expertise op om u bij de herbouw of verbouw van uw zonevreemde woning professioneel te begeleiden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram