EXCLUSIEVE VILLABOUW VOLGENS UW LEVENSSTIJL

Ontwikkeling bouwdroom op een uniek terrein conform reglementeringen

EXCLUSIEF WOONKADER

Een perceel kan verschillende bestemmingen hebben, één daarvan is zonevreemd. Dit betekent dat het volgens de geldende plannen niet in de juiste bestemming ligt.
Een voor de hand liggend voorbeeld hiervan is een woning in natuurgebied. Deze constructie kan als legaal beschouwd worden als ze vergund is of ze vergund geacht wordt.

WETMATIG

De mogelijkheden van verbouwen of herbouwen - dus uitbreiding - van een zonevreemde woning zijn bij wet bepaald. De regels zijn afhankelijk van de situatie. Op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning mag de woning niet verkrot zijn. Het pand moet dus voldoen aan de elementaire vereisten van stabiliteit. Daarnaast dient de woning vergund te zijn of geacht worden vergund te zijn. Voor losstaande bijgebouwen gelden er ook regels. Een zonevreemde woning mag (her)bouwd/uitgebreid worden tot een maximaal volume van 1000 m³ bereikt is, met een volumevermeerdering van maximaal 100%.
En wist u dat bij een zonevreemde woning zelfs een ruimte voor uitoefening zelfstandig tot 100 m² mogelijk is? Indien deze wordt ondergebracht in aanpalende schuur dan hoort dit zelfs niet tot het maximaal volume van 1000 m³.

ONZE EXPERTISE

De wijze waarop wij een zonevreemd dossier samenstellen vereist een bepaalde aanpak voortvloeiend uit ervaringen én kunde. Zeer belangrijk zijn daarbij de besprekingen met de juiste instanties. Het overleggen én onderhandelen met bevoegde instanties is één van de sterke punten van Magnus Villas. Sedert vele jaren realiseerden we verschillende zonevreemde woningen met elk hun eigen problematiek. Door deze realisaties deden wij de nodige expertise op om u bij de herbouw of verbouw van uw zonevreemde woning professioneel te begeleiden.

Traject zonevreemd bouwen

Ontwikkeling bouwdroom op een uniek terrein conform reglementeringen

Traject zonevreemd bouwen
 • Step 1 - afspraak ter kennismaking MV & bouwheer + bespreking zonevreemde bouwplannen

 • Step 2 - Onderzoek maximalisatie zonevreemde bouwplannen, dit kan voorafgaandelijk aan Step 1 al gebeurd zijn.

 • Step 3 - Eerste kennismaking met architect

 • Step 4 - Resultaatverbintenis architect

 • Step 5 - Ontwerpfase met optimalisatie plannen

 • Step 6 - Gedetailleerde offerte overlopen

 • Step 7 - Studieovereenkomst bouwheer & Magnus Villas i.f.v. o.a. opstart studies EPB, ventilatie & stabiliteit

 • Step 8 - Aanvraag bouwvergunning

 • Step 9 - Aannemingsovereenkomst

 • Step 10 - Start der werken: projectleider plant vaste tijdstippen voor werfvergaderingen in

 • Step 11 - Voorlopige oplevering

 • Step 12 - Woonplezier

 • Step 13 - Definitieve oplevering: 1 jaar na voorlopige oplevering

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram